Grundvandet har det ikke godt…

Ovenpå en god nyhed i forgårs er det noget af et tilbageslag, at man hos Ingeniøren kan læse, at to ud af tre prøver fra danske drikkevandsboringer indeholder for mange kemikalier.

Ministeren er ked af, landbruget ligeså, men man kan ikke stille meget op, når det er tidligere generations smøl med regler og udpining af landbrugsjorden, som er skyld i det. Grunden til stigningen af pesticider i drikkevandet skyldes øget testning af endnu varianter.

Kun ved et totalt stop for brug af pesticider her og nu kan vi om 30 år have rent drikkevand. Men ingen tør så drastiske skridt…