Stigning af pesticider i dansk grønt

TV2 beretter om, at antallet af restpesticider i dansk grønt stiger betragteligt.

Der er sket en tredobling af fundene i Fødevarestyrelsens rapport baseret på tal for 2016 mod tal fra 2011.

Rådet er herfra at spise økologisk grønt, da forskning påpeger en påvirkning af især små børns hjerner. Dansk Landbrug & Fødevarer vil nok tale sagen ned i de kommende dage, men det er, hvad man kan forvente af landbrugsorganisationen, som kun har penge for øje.

Artiklen kan og bør læses HER, såfremt du mangler endnu en grund til at skifte til økologi.

Skriv en kommentar